Parrådgivning

 

Att få relationen med sin partner att fungera är inte alltid så lätt. Varför det blir så är ibland svårt att förstå – det kan handla om känslor och tankar som blockerar möjligheten till kommunikation, eller ibland helt enkelt brist på tid och utrymme.

Parsamtalen är ett sätt att komma vidare i svårigheter som inte går att lösa på egen hand. I mötet uppmärksammas och medvetandegörs samspelet, paret får möjlighet till ökad medvetenhet om hur de agerar och interagerar med varandra. Samtalen blir ett gemensamt arbete i att utforska och försöka hitta möjligheter till förändring. Paren kan få hjälp med att få relationen att fungera bättre, hitta tillbaka till varandra, eller kanske separera på ett så bra sätt som möjligt. Oftast brukar tre till fem samtal räcka, ibland behövs flera.

Familjerådgivning

 

Jag har avtal med kommunerna Stockholm, Nacka, Lidingö, Danderyd, Ekerö, Österåker, Järfälla och Täby gällande Kommunal Familjerådgivning. För mer information och bokning kontakta mig Madeleine Björn tele 070-341 11 92 eller Parrådgivarana Sverige AB tele 08-640 88 95. Hemsida: www.parradgivarna.com

Familjerådgivningsarbetet har sin tyngdpunkt i samtalsbehandling vid samlevnadsproblem i par– och familjerelationer och är en undersökande och bearbetande process. Jag arbetar med att ge var och en utrymme att berätta hur den tänker och vill ha det.

Min utgångspunkt är att en förändringsprocess startar i en öppen och förtroendefull dialog. Alla relationer går igenom faser och utvecklingskriser men ibland kan dessa kännas svåra att lösa på egen hand. När ordet skilsmässa nämnts, vid otrohet, svartsjuka, oenighet kring barnen, sexuella problem, missbruk eller när dialogen stagnerat, kan man behöva stöd utifrån för att komma vidare. Med professionell hjälp kan problem, konfliktområden och parets gemensamma styrkor belysas. Känslor sorteras upp och en väg ut ur låsningar i kommunikationsmönster blir möjlig, även då en eventuell skilsmässa står vid dörren.

Barn far också illa när vuxna har problem. Jag arbetar med hela familjesystemet i möjligaste mån och fokus ligger på vars och ens upplevelse av verkligheten och av den familj som individen lever i. Jag kan träffa familjen och nätverket i olika konstellationer som vi bestämmer tillsammans. Familjerelationer som fungerar är ovärderliga för både barn och vuxna. Det är inte givet att samarbetet om barnen fungerar och att det gäller att förstå vad barnen behöver vid en separation. Genom familjerådgivning kan man få hjälp att hitta tillbaka till fungerande relationer både på kort o lång sikt. Föräldrastöd riktas till de vuxna i familjen som får hjälp att hitta gemensamma strategier och synsätt i sitt föräldraskap. De får också stöd i att se vad de gör bra och vad de kan göra bättre.