Välkommen!

De flesta människor känner någon gång i livet behov av att prata med någon utomstående.

Det kan till exempel vara vid en akut kris eller livskris, problem i relationer, i arbetssituationen, oro för barnen, stress, ångest/oro, nedstämdhet eller beroendeproblematik.

Med hjälp av olika psykoterapeutiska metoder arbetar en psykolog/psykoterapeut för att främja utveckling eller undanröja hinder för utveckling.

 

Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att känna att ens liv är hanterbart igen, i andra situationer kan en längre kontakt vara till hjälp. I inledande samtal kan vi tillsammans formulera och bedöma vad du är i behov av.

Fokus i mitt arbete utgörs av samtalet i det mänskliga mötet. Jag jobbar med ungavuxna, vuxna, par och familjer samt handleder individer och grupper.