Psykoterapi

 

Psykoterapi är en behandling som kan bedrivas individuellt, i grupp, inom familjen, eller mellan paret. Behandlingen kan vara tidsbegränsad eller icke tidsbegränsad, den kan vara en kortare kontakt och den kan vara en längre.

Vanliga orsaker till att man söker psykoterapi är stress, oro, nedstämdhet, livskris, eller relationssvårigheter. Men orsakerna kan även handla om mer diffusa svårigheter och en vilja att förstå sig själv bättre. Psykoterapi är av olika delar symtomfokuserad, relationsorienterad, och förståelsebaserad.

Det finns många olika skäl till att gå i psykoterapi och det finns många olika terapiformer att välja mellan. Det är av vikt att terapin är anpassad till person och problem. Vi börjar därför alltid med inledande samtal för att förstå vad just ditt skäl är till att söka hjälp och stöd just nu, vilka dina förväntningar är, samt vad du vill uppnå med terapin. Utifrån dessa inledande samtal kommer vi tillsammans överens om vilket eller vilka problem vi ska fokusera på, och hur lång tid det kan tänkas ta. Vi kan även komma överens om att psykoterapin skall vara en längre, icke tidsbegränsad kontakt, där du tillsammans med terapeuten successivt ökar förståelsen för dig själv.