Vad innebär legitimation?

Utbildningen till psykolog innebär fem års grundutbildning samt ett års praktisk tjänstgöring under handledning. Den är den mest gedigna utbildningen i kunskapen om människan - inte minst kunskapen om människans utveckling som psykologisk, biologisk, och social varelse.

Foto: Ulrica Zwenger

Utbildningen till psykoterapeut i sin tur innebär en påbyggnad och specialisering i psykoterapeutisk behandling. Den innebär tre år av studier och praktik under handledning.

En legitimationsgrundande utbildning innebär utöver detta en kontinuerlig granskning och lämplighetsprövning, vi arbetar under hälso - och sjukvårdslagen. Som legitimerad är man ålagd att arbeta utifrån, och hålla sig à jour med, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi har en unik kompetens att möta individer, grupper och organisationer. De dubbla legitimationerna är en betydlig garant för kvalitet och patientsäkerhet.